Horeca

Met de invoering van de nieuwe regelgeving op de Wet Milieubeheer  is er voor veel horecaondernemers een nieuw en hardnekkig probleem ontstaan: Geluidsoverlast.

Dit kan voor een ondernemer uitermate vervelende consequenties hebben voor de bedrijfsvoering. De lokale overheden, politie, brandweer, treden steeds strenger op en eisen vaak een oplossing op zeer korte termijn.

Kolommen: 1

De ondernemer zal dus noodgedwongen snel actie moeten ondernemen, maar waar vindt hij op korte termijn de expertise? 

Jansen Geluidshinderbestrijding is de aangewezen partij om deze problematiek snel en adequaat voor u aan te pakken. 

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een gedegen netwerk opgebouwd binnen de lokale overheden en kunnen wij samen met u en deze instanties uw probleem snel inzichtelijk maken. De eerste stap is vaak een akoestisch onderzoek met daaraan gekoppeld een totaal overzicht van de eventueel te maken kosten.

In veel gevallen is het mogelijk de uit te voeren werkzaamheden in een stappenplan voor te leggen aan de overheid zodat de hiermee gepaard gaande kosten kunnen worden uitgesmeerd.

Geluidsmetingen bij u op locatie brengen de zwakke punten in beeld en biedt inzage in de uit te voeren werkzaamheden en aanpassingen.

De resultaten worden samengevat in een begrijpelijk leesbaar rapport. Zoals eerder vermeld treft u aansluitend op de resultaten van het onderzoek een begroting van de kosten van de eventueel benodigde akoestische maatregelen indien deze werkzaamheden door ons worden.
Het vooraf bepaalde resultaat wordt in dat geval door Jansen Geluidshinderbestrijding gegarandeerd.

Bij ons krijgt u te maken met één aanspreekpunt. Ten behoeve van uw overzicht houden wij van korte lijnen naar u toe met een zeer ervaren projectleider die het hele proces van het begin tot het eind zal begeleiden.
Wij analyseren, offreren, produceren in onze werkplaats en monteren met personeel dat reeds jarenlang in deze branche werkzaam is en dit zeer gespecialiseerde werk vakkundig uitvoeren.

   

 

      

 

Kaart