Geluidsoverdracht

Geluidsoverdracht wordt veroorzaakt doordat lucht of een constructie in trilling wordt gebracht. Als lucht in trilling wordt gebracht, bijvoorbeeld door een radio of een instrument, hebben we het over luchtgeluid. Wanneer een constructie in trilling wordt gebracht, bijvoorbeeld door het lopen op een harde vloer of door leidingen stromend water, spreken we over contactgeluid.

overgedragen naar een naast liggende ruimte. Soms kan het probleem worden verholpen door de openingen dicht te maken. In de meeste gevallen komt er echter nog een minder directe overdracht van geluid voor, waardoor afdichten niet voldoende is. Als het luchtgeluid namelijk tegen de bestaande bouwdelen komt, kunnen deze de trillingen opnemen en aan de andere kant weer in de vorm van geluid afgegeven.

Voor contactgeluid geldt eigenlijk hetzelfde. Ook hier geeft het in trilling gebrachte bouwdeel aan de andere kant weer geluid af. We spreken van een flankerende geluidsoverdracht als het lucht- of contactgeluid door de in trilling gebrachte bouwdelen via aansluitende constructies op verder gelegen locaties wordt overgedragen. Wanneer trillingen eenmaal door een vaste constructie zijn opgenomen, kunnen ze een langere weg afleggen dan door de lucht. Zo kan de komst van een trein lang van te voren worden voorspeld door simpelweg een oor op de spoorrails te leggen. Het is dus altijd belangrijk te voorkomen dat bestaande constructies trillingen opnemen!

Oplossingen

Een aantal natuurkundige factoren helpt bij de reducering van geluidsoverdracht. Zo is een constructie met een grote massa moeilijker in beweging te krijgen, terwijl een flexibele constructie trillingen dempt. Met dergelijke zaken moet men rekening houden bij het verbeteren van de geluidsisolatie.

De geluidsisolatie van een constructie is te verbeteren met een goed uitgevoerde 'buigslappe' voorzetwand, een 'zwevende' vloer, een 'vrij hangend' plafond of een 'zwevend' dak, te samen; een “ doos in doos” constructie.  

Kaart